Vergoeding door zorgverzekering

De kosten voor een beugel worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed door een aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij verzekeraars. Kijk daarom goed na in uw verzekeringspolis waar u recht op heeft of pas uw verzekering zo nodig aan.

Bekijk een actuele vergelijking van verschillende verzekeraars op de website van Independer.

Vanuit een basisverzekering worden de kosten bijna nooit vergoed. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de staat van uw gebit voorkomt op de indicatieve lijst ‘Vergoeding bijzondere Tandheelkunde.’ De orthodontist geeft het aan als u in aanmerking komt voor deze indicatieve lijst en zal een aanvraag bij de verzekeraar indienen. Als de verzekeraar akkoord gaat, komt de vergoeding uit de basisverzekering. De vergoeding valt dan onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit de vrijwillig eigen risico betaald. Als u aan uw eigen risico hebt voldaan, wordt deze zorg door de verzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Het is ook goed om te weten dat bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

Facturatie

Om onze aandacht volledig te kunnen richten op de orthodontische behandeling, hebben wij de financiële patiëntenadministratie overgedragen aan een specialist op dit terrein: Infomedics. Daarom gelden de betalingsvoorwaarden van de firma Infomedics voor alle door hen verstuurde declaraties. De correspondentie tussen Infomedics en u zal bij voorkeur via e-mail verlopen. Het is dus van groot belang dat wij het juiste e-mailadres van u hebben.

Betaling door zorgverzekeraar

Infomedics heeft contracten met de meeste verzekeraars, waarbij geregeld is dat de facturen eerst betaald worden door de zorgverzekeraar. Deze declareert dan het eventuele restantbedrag dan bij u via een digitale declaratie.

Op de website van Infomedics kunt u al uw declaraties, betalingsoverzichten en nota’s bekijken en downloaden.

Indien u vragen heeft over uw factuur kunt u contact opnemen met Infomedics. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 036-2031900.

Heeft u vragen aan ons? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact