Klachtenregeling

In onze praktijk schenken we veel aandacht aan de kwaliteit van de behandelingen. Wij als team voeren ons werk zo zorgvuldig mogelijk uit. Toch zijn menselijke fouten of vergissingen niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat u iets niet goed hebt begrepen of dat u het idee heeft dat er niet voldoende naar u is geluisterd. Als dit het geval is, horen we dat graag zodat we onszelf kunnen blijven verbeteren.

Het belangrijkste doel van de klachtenregeling is het wegnemen van uw ongenoegen. Bovendien willen we soortgelijke klachten natuurlijk voorkomen. U kunt bij ons terecht met klachten over de behandeling, over de behandelende orthodontist of over één van onze teamleden.

Mocht u ontevreden zijn, dan kunt u dit bespreken met de orthodontist of één van onze collega’s. U kunt uw klacht ook melden via het klachtenformulier.

Mocht het onverhoopt niet lukken om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u ook gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, waarbij onze praktijk is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

Contact