Tarieven

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen we van tevoren niet precies aangeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste en volledig vaste beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het soort behandeling. Een zeer globale indicatie is dat een gemiddelde beugelbehandeling tussen de 2000 en 3000 euro kost, inclusief de techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar. U kunt bij de berekeningen het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren. Ook is het belangrijk te weten dat de behandelkosten niet altijd evenredig over de jaren verdeeld worden. Tijdens het eerste consult zal de orthodontist u vertellen wat ongeveer de verwachte kosten zijn voor de beugelbehandeling.

Tarievenlijst NZa

In Nederland worden de tarieven voor orthodontische behandelingen jaarlijks vastgesteld door de overheid (NZa) en vastgelegd in een prestatielijst. Elke orthodontist in Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren, zodat de tarieven overal vergelijkbaar zijn.

NZA tarieven orthodontie 2022

Vergoedingen